Ako naručim više predmeta, hoću li platiti samo jednu pošiljku?

Da, svi proizvodi koje sadrži jedna narudžba šalju se zajedno i pošiljku plaćate samo jednom.
Dok vam ne pošaljemo narudžbu, možete naručiti nove proizvode, a naš sustav pitat će vas želite li ih spojiti s prethodnom narudžbom – i u tom slučaju pošiljku plaćate samo jednom.

Natrag