Što ako usprkos potvrđenoj rezervaciji trgovina ne može realizirati narudžbe?

Općenito se takva situacija ne bi trebala dogoditi, no ako se to dogodi (npr. u slučaju da se pokaže da je jedini primjerak koji imamo oštećen) vraćamo uplaćeni predujam uvećan za 30 % na ime kompenzacije, pritom zadržavamo pravo da pokušamo nabaviti robu koja fali u roku od 30 dana, a ako ne uspijemo, vraćamo predujam.

Natrag