Koliko dugo vrijedi rezervacija

Rok za rezervacije može se razlikovati za različite proizvode, zato je uvijek prikazan na stranici prilikom rezervacije.
Uvijek možete izabrati jedan od dva roka: kraći ili duži. U slučaju dužeg roka zahtijevani iznos predujma može biti viši.
Ako izaberete kraći rok i on istekne, rezervaciju možete produžiti (što može značiti da je neophodna doplata višeg predujma).
Ako rok za rezervaciju istekne, a kupac neće naručiti rezervirani proizvod, rezervacija se poništava, a predujam propada.

Rezervacija je (kao što i sam naziv pokazuje) samo rezervacija, zato prije isteka roka važnosti rezervacije morate proizvod dodati u košaru i proći proceduru naručivanja kao i za svaki drugi proizvod iz trenutne ponude.

Natrag